W 2001 roku Państwo Zofia i Kazimierz Rydzykowie założyli rodzinny zakład piekarniczy w Kwaśniowie Górnym. Pomysł zbudowania piekarni powstawał w ich zamysłach od dłuższego czasu. Pomni na doświadczenia rodzinne, na wspomnienie smaku świeżego wiejskiego chleba zapamiętanego z dzieciństwa, postanowili sami rozpocząć wypiek pieczywa według sprawdzonych receptur przodków, z zachowaniem reguł, w myśl tutejszej, jurajskiej tradycji. Owocne okazało się także konsekwentne budowane przedsiębiorstwa w oparciu o zasady chrześcijańskiej etyki pracy, otwartego na kreatywność pracowników, z zachowaniem wszelkich wymogów ekologii. Po kilkunastu latach działalności piekarnia w Kwaśniowie Górnym osiągnęła wysoką stabilność i uznaną pozycję na rynku.

Od początku swej działalności kierujący firmą Patrycja & Paweł poddawali się konfrontacji na piekarniczym rynku. Z odwagą stawali do konkursów jakości wyrobów, zabiegali o tytuły, certyfikaty dla swoich chlebów i ciast. Właściciele piekarni uznawali społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) jako istotny czynnik w podejmowaniu firmowych decyzji. Wytwarza żywność wysokiej jakości, chroni i promuje tradycję lokalną, w swoich wyrobach stosuje wyroby najwyższej jakości pochodzące od uznanych wytwórców. W firmie istnieje świadomość, że musi ona odgrywać aktywną i pozytywną rolę w społeczeństwie. Pracownicy firmy, wespół z właścicielami, biorą aktywny udział w tworzeniu nowych wyrobów, ich wartości smakowych i estetycznych.

Już na początku działalności piekarnia z Kwaśniowa Górnego uzyskała tytuł „KRAJOWY PRODUKT – PRZYSZŁOŚCIĄ POLSKI” – dyplom za prezentację wyrobów spożywczych o najwyższej jakości na XII wystawie „Krajowy Produkt – Przyszłością Polski”, organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Warszawie. Piekarze firmy brali udział w seminariach międzynarodowym w Bydgoszczy i Wiedniu nt.: metod i urządzeń pomiarowo-kontrolnych do oceny jakości zbóż, produktów zbożowo-piekarskich i otrzymali stosowny certyfikat 081 ICC Polska, nadany przez Stowarzyszenie na Rzecz Nauki i Technologii Zbóż. W kolejnych latach certyfikat dokumentujący wdrożenie Systemu Jakości HACCP, potwierdził spełnienie przez piekarnię najwyższych norm DS. 3027 E:2002 i Codex Alimentarius.

W ciągu siedemnastu lat działania firma konsekwentnie rozwija się, modernizuje się i uzupełnia park maszynowy, powiększa gamę produktów, zdobywa nowych klientów. W swojej kampanii reklamowo-promocyjnej podkreśla z dumą, że jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Dyplomy i statuetki uwidocznione są na drukach firmowych, w reklamach, na etykietach wyrobów. O tym ważnych dla piekarni trofeach właściciele informują media w prasowych wywiadach i artykułach.